Empík naděluje 

Celoměstská soutěž, pořádaná pravidelně již od roku 2001, je určená všem žákům mateřských, základních a speciálních škol v Brně a okolí. Soutěž je zaměřena na výtvarné a literární dovednosti žáků (malba, kresba, různé literární žánry).Kategorie:

  • Kategorie A - mateřské školy
  • Kategorie B – žáci 1. a 2. tříd ZŠ
  • Kategorie C – žáci 3. až 5. tříd ZŠ
  • Kategorie D – žáci speciálních škol
  • Cena ředitele MP Brno – za nejlepší kolektivní práci

Letošní téma soutěže „ Strážník napříč časem“ je zaměřeno na činnost strážníka v dobách minulých a v době současné. Jaké pomůcky a prostředky využívali a využívají strážníci ke své práci? Odkaz na historii městské policie najdete na stránkách Městské policie Brno: www.mpb.cz/historie/


Podmínky:

Bez vyžádání nebudou zaslané práce vráceny jednotlivým autorům zpět.
V případném vítězství autorské práce bude osloven zákonný zástupce dítěte o Souhlas se zpracováním osobních údajů. Důvodem bude vystavení díla a uveřejnění výherní listiny.

                     


Téma soutěže Empík naděluje 2018

"Strážník napříč časem" (historie a současnost)

 

Foto z ročníku 2017: