Empík naděluje 

Celoměstská soutěž, pořádaná pravidelně již od roku 2001, je určená všem žákům mateřských, základních a speciálních škol v Brně a okolí. Soutěž, konaná pod záštitou primátora Statutárního města Brna, je zaměřena na výtvarné a literární dovednosti žáků (malba, kresba, různé literární žánry).


                      

Soutěž je rozdělena na tyto kategorie:

  • Kategorie A - mateřské školy
  • Kategorie B – žáci 1. a 2. tříd ZŠ
  • Kategorie C – žáci 3. až 5. tříd ZŠ
  • Kategorie D – žáci speciálních škol
  • Cena ředitele MP Brno – za nejlepší kolektivní práci MŠ

Další podmínky:

  • Během vyhlašování vítězů bude pořizována fotodokumentace. Zaslaná soutěžní díla budou použita pro propagační účely městské policie Brno. Účastníci souhlasí se zpracováním osobních údajů ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb o ochraně osobních údajů. Osobní údaje poskytnuté účastníkem Městské policii Brno  budou zpracovány pouze za účelem zajištění propagace.

Téma soutěže Empík naděluje 2017

"Strážník v ulicích aneb jak to vidím já"

 

Předávání cen se uskutečnilo 23. 12. 2017 na Nové radnici, Dominikánské nám. 1 , Sněmovní sál, a to v čase 14.15h. Ceny v rámci programu VÁNOCE NA BRNĚNSKÉ RADNICI předával primátor Statutárního města Brna a ředitel Městské policie Brno. Výstava vítězných děl se konala v prostorách Křížové chodby na Nové radnici.

————————

z ročníku 2017: