Empík naděluje 2021

Městská policie Brno pořádá již 20. ročník celoměstské soutěže Empík naděluje, která je určená všem žákům mateřských, základních a speciálních škol v Brně a okolí. Soutěž je zaměřena na výtvarné a literární dovednosti žáků (malba, kresba, různé literární žánry).

Letošní téma soutěže: „ Strážníci Jednotky dopravní a její činnost “. Jaké pomůcky a prostředky využívají strážníci ke své práci?

Datum zahájení soutěže:        1. 11. 2021
Datum ukončení soutěže:     13. 12. 2021
Vyhlášení soutěže:                 23. 12. 2021

Kategorie:
*    Kategorie A – mateřské školy
*    Kategorie B – žáci 1. a 2. tříd ZŠ
*    Kategorie C – žáci 3. až 5. tříd ZŠ
*    Kategorie D – žáci speciálních škol
*    Cena ředitele MP BRNO

Podmínky:
Bez vyžádání nebudou zaslané práce vráceny jednotlivým autorům zpět. V případě vítězství autorské práce, bude osloven zákonný zástupce dítěte o souhlas se zpracováním osobních údajů. Důvodem bude vystavení díla a uveřejnění výherní listiny.
V případě nových mimořádných opatření české vlády a ministerstev v souvislosti s koronavirem COVID 19 v ČR změna vyhrazena.

Jednotka dopravní
Při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku zejména přispívá v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii k bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na pozemních komunikacích.

Plní další úkoly v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., zákon o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, zejména zákonným rozhodnutím strážníka o odstranění vozidla, využíváním oprávnění strážníků usměrňovat svými pokyny provoz na pozemních komunikacích.


Podílí se na organizaci dopravy zejména v historickém centru města Brna. Na místech určených Policií České republiky měří ověřenými radiolokačními měřiči rychlost vozidel.

Realizuje oprávnění v souladu s ustanovením § 17a zákona o obecní policii, k používání
technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla a další.