14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Přehled  Městské policie Brno o poskytování informací

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,