13. Licenční smlouvy

Poslední aktualizace: 19. 9. 2012;  Datum zveřejnění: 1. 1. 2007

13.1 Vzory licenčních smluv

Vzory licenčních smluv podle § 14a zákona viz. http://www.brno.cz/

13.2 Výhradní licence

Městská policie Brno dosud neuzavřela žádnou licenční smlouvu.