Zápis do XI. ročníku – informace ZDE

****************************************

Senior akademie je speciální studijní program ve formátu celoživotního vzdělávání (obdoba Univerzit třetího věku – U3V) určený seniorům. Předměty studia jsou orientovány na témata kriminálních, pořádkových, dopravních nebo požárních rizik, která seniory v současné společnosti ohrožují. V průběhu uplynulých osmi let se vzdělávací témata rozšířila o řadu předmětů, které zvyšují informovanost seniorské veřejnosti v problematice spotřebitelské, zdravotní, sociální, či finanční. Odborní lektoři pomáhají posluchačům orientovat se ve složitých životních situacích, a současně je vedou k efektivní, účinné a srozumitelné komunikaci se státní správou, samosprávou a složkami IZS tak, aby pomoc a služby, které jim nabízí, byly pro ně dostupné a využitelné.

Systém celoživotního vzdělávání seniorů zahrnuje čtyři úrovně vzdělávacích programů a dvě úrovně programů komunitního dobrovolnictví. Základní program – orientuje se na problematiku „JAK SE NESTAT OBĚTÍ“. Pokročilý program – připravuje seniory na jejich úlohu „OZNAMOVATELE, SVĚDKA, POŠKOZENÉHO“ a jejich komunikaci se státní správou, samosprávou a složkami IZS. Absolventské programy jsou určené seniorům, kteří již absolvovali oba předcházející programy a slouží k upevnění a doplnění znalostí a vědomostí získaných při intenzivním studiu. Volné osvětové programy – jsou určené seniorům v různých občanských a zájmových organizacích. Tematicky se přizpůsobují aktuálním potřebám a požadavkům v daném místě a čase. Absolvováním základního programu se senioři stávají – Asistenty prevence kriminality s možností podílet se na osvětě ve svém přirozeném prostředí rodiny a známých. Po skončení pokročilého studijního programu mají absolventi více příležitostí zapojit se do programu dobrovolnických služeb, které jim v místě jejich bydliště dávají možnost aktivně se podílet na řadě sociálních i vzdělávacích aktivit. Prostor k seberealizaci nabízí i možnost pro ty, kteří mají zájem a předpoklady pro zajištění bezpečného přecházení dětí přes přechody v blízkosti škol. Ti se mohou stát – Strážci přechodu.  Na základní a pokročilý program navazují programy absolventské. Mezi ně patří „Letní branně vzdělávací semináře“, „Diskusní klubové večery“, „Klubová knihovna bezpečí“ a možnost bezplatně odebírat tištěné periodikum „Absolventské listy“. Ve školním roce 2014/2015 zahájila Městská policie Brno spolupráci se spolkem Presafe, který připravil Nástavbový studijní program ve třech zajímavých úrovních. Finanční gramotnost, Bezpečně v kyberprostoru a Komunikační dovednosti. 

Intenzivní studium základního a pokročilého programu trvá 12 měsíců a podílí se na něm lektoři z Městské policie Brno, Policie ČR KŘ JMK, Hasičského záchranného sboru JMK, Městského soudu Brno, Krajského státního zastupitelství, Celní správy, Bílého kruhu bezpečí, Sdružení obrany spotřebitele, Kanceláře veřejného ochránce práv, Vyšší policejní školy MV ČR Holešov, Donasy s.r.o., Probační a mediační služby ČR, Záchranné služby JMK, Brněnských komunikací a.s., Technických sítí Brno a.s., České národní banky-pobočky Brno, Dopravního podniku města Brna, Českého telekomunikačního úřadu, ČOI, Věznice Rapotice, ÚMČ Brno Jih, Exekutorského úřadu Brno město a Sociálního odboru MMB.

       

Programové schéma

více informací o Senior akademii  ZDE